Umowa najmu okazjonalnego – czym jest i kiedy warto ją stosować?
Umowa najmu okazjonalnego
została wprowadzona w naszym kraju w 2001 roku, czyli niemal dwadzieścia lat temu. Świadomość o jej istnieniu nie zakorzeniła się jednak zbyt mocno i mało kto wie, czym taki rodzaj umowy się charakteryzuje. Kiedy zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest korzystne? Czym różni się ona od zwykłej umowy najmu? Którą ze stron w szczególności chroni to rozwiązanie? 


Czym jest umowa okazjonalna?

Umowa najmu okazjonalnego to rodzaj wyjątkowego, zdecydowanie bardziej szczegółowego porozumienia między osobą wynajmującą a potencjalnym lokatorem. Ustalenia przy tego rodzaju umowie mają z założenia chronić właściciela lokalu i obejmują między innymi kwestię ewentualnej eksmisji niepożądanego lokatora.
Jak zostało powiedziane wyżej, umowa najmu okazjonalnego jest korzystna przede wszystkim dla osoby, która chce wynająć komuś lokal i szuka odpowiedniego zabezpieczenia swoich interesów. Tego rodzaju porozumienie zdecydowanie zwiększa bowiem bezpieczeństwo wynajmującego, ponieważ zapisy tej umowy stoją w hierarchii ważności wyżej niż zapisy ustawy o ochronie lokatorów, która z założenia ma bronić właśnie interesów lokatorów.

Aby doszło do zawarcia umowy najmu okazjonalnego należy spełnić poniższe warunki:
  • Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być wyłącznie lokal mieszkalny
  • Umowa najmu zawierana jest na czas określony (nie dłuższy niż 10 lat)
  • Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji (forma aktu notarialnego).
  • Najemca musi wskazać lokal i okazać oświadczenie właściciela tej nieruchomości, że przyjmie go pod swój dach po zakończeniu umowy najmu.
  • Zgłoszenie wynajmu do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Odwiecznym problemem wynajmujących jest brak skutecznych narzędzi do eksmisji lokatora, który z czasem może stać się osobą niepożądaną. Umowa najmu okazjonalnego wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw i pomaga uregulować także tę skomplikowaną kwestię.

Jaki rodzaj umowy wybrać?

Sprawa raczej jest prosta. Jeśli chcesz wynająć komuś lokal mieszkalny, umowa najmu okazjonalnego będzie dla Ciebie korzystna i pozwoli Ci zabezpieczyć się na ewentualne następstwa nietrafionego wyboru lokatora.