zdjecie

-

miejscowość: KOSZALIN
powierzchnia: 79,56 m2
cena: 389 844,00 zł

cena: 389 844,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 11 695,32 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 689,92 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 329,61 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 659,22 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 305,81 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 611,62 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 405 864,66 PLN Cena końcowa: 407 700,08 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.