zdjecie

-

miejscowość: Mielenko
cena: 599 000,00 zł

cena: 599 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 980,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 23 960,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 5 510,80 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 852,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 705,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 426,08 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 852,15 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 642 729,38 PLN Cena końcowa: 645 207,95 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.