zdjecie

-

miejscowość: CEWLINO
cena: 373 700,00 zł

cena: 373 700,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 474,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 10 837,30 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 492,58 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 289,25 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 578,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 296,53 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 593,06 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 396 089,66 PLN Cena końcowa: 397 875,43 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.