zdjecie

-

miejscowość: TRZĘSACZ
cena: 1 190 000,00 zł

cena: 1 190 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 23 800,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 34 510,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 7 937,30 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 3 092,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 6 185,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 711,28 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 422,55 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 260 051,08 PLN Cena końcowa: 1 264 054,85 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.