Na czym polega umowa dożywocia….


    

Na czym polega umowa dożywocia….

Czy spotkaliście się z takim pojęciem w przypadku zakupu nieruchomości?
Jak interpretować ten zapis w Księdze Wieczystej, czy jest czego się obawiać?

Jeżeli zapoznaliście się już Naszym artykułem  na blogu dotyczącym Ksiąg Wieczystych, wiecie jak się po nich poruszać, na co zwrócić uwagę i na które zapisy szczególnie uważać. Gdybyście jednak nie mieli okazji zapraszam do artykułu dotyczącego Ksiąg Wieczystych, który znajdziecie poniżej w linku:

https://www.indahouse.pl/aktualnosci,ksiega-wieczysta-%EF%BF%BD-wszystko-co-powinienes-wiedziec.,293.html

Analizując treść księgi wieczystej nieruchomości, którą chcemy nabyć, warto zwrócić uwagę, czy w dziale III – “Prawa, Roszczenia i Ograniczenia`, nie znajduje się wpis dotyczący dożywotniej służebności osobistej.
Co to oznacza? Jakie nakłada obowiązki na nabywcę lokalu?

Umowa dożywocia rodzaj umowy cywilnej mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, w której osoba starsza (w umowie zwana `dożywotnikiem`) przekazuje swój dom, czy mieszkanie komuś bliskiemu (w umowie zwanej `nabywcą`). Nabywca, przyjmując nieruchomość, zobowiązuje się zapewnić dożywotnikowi utrzymanie aż do momentu jego śmierci. Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.

Umowę tą reguluje art. 908 Kodeksu Cywilnego, który dokładnie  opisuje obowiązki nabywcy:
,,Nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie, oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym`.

 

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną prawem dożywocia?


Prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym, natomiast nieruchomość obciążona prawem dożywocia może podlegać zbyciu. Właściciel nieruchomości może nią swobodnie rozporządzać, a to oznacza, że nie musi posiadać zgody dożywotnika na sprzedaż lokalu. Kluczowy jest jednak fakt,  że obowiązki wynikające z prawa dożywocia przechodzą na kolejnego właściciela nieruchomości.

Chcesz dowiedzieć się więcej #ZADWOŃ do mnie i umów się na spotkanie te. 533 334 202


Autor: Magdalena Potocznik