Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

      
Czy można mu sprzedać ,nieruchomość, cudzoziemcowi?


Sposób nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców został uregulowany w ustawie z 24 marca 1920 roku. Zgodnie z ustawą z obowiązku uzyskania zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce zwolnieni są cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce co najmniej od 5 lat od daty udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub pobyt w kraju, są w związku małżeńskim z obywatelem polskim i zamieszkują w Polsce co najmniej od 2 lat, a także obywatele lub przedsiębiorcy państw, które podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub są stroną Konfederacji Szwajcarskiej.

Najważniejsza kwestia-jakiej narodowości jest nasz cudzoziemiec – to ważna informacja, gdyż da nam pierwszy pogląd jak dużo czasu mogą nam zająć formalności przy sprzedaży. Warto zwrócić uwage, że do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii). Na mocy podpisanej w 1992 roku umowy między tymi państwami obywatele wszystkich krajów należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie.
Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie posiada obywatelstwa jednego z krajów unijnych, Cudzoziemcy spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (m.in. Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie) te narodowości muszą uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości położonej w strefie nadgranicznej, czyli obszaru przyległego do granicy państwowej  od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie mają zastosowania do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego. Nabycie tego prawa do lokalu nie wymaga zatem zezwolenia MSWiA.
Nie dotyczy to jednak domów, działek. Cudzoziemcy bowiem nie mogą posiadać gruntu na własność. Na nabycie takiego prawa własności wymagane jest zezwolenie MSWiA.
W przypadku gdyby np. obywatel Ukrainy chciał kupić Twój dom, sprawa się komplikuje, ale spokojnie bardziej dla obcokrajowca niż dla Ciebie, Ty jedynie musisz uzbroić się w cierpliwość i zastanowić się czy warto czekać od 4 do 8 miesięcy na coś ,co może nie przynieść zamierzonego efektu jakim jest finalizacja transakcji.

Podsumowując, sprzedaż nieruchomości zawsze wiąże się z szeregiem formalności, których należy dopełnić, aby transakcja była zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Co gdy przyszłym właścicielem naszego domu lub mieszkania okaże się być obcokrajowiec, a my zdecydujemy się na taką transakcje? Jeżeli masz obawy i zastanawiasz się czy może lepiej odpuścić i poczekać na innego klienta. W tym wypadku na pewno rozsądnym wyjściem w takiej sytuacji jest zaufanie specjalistom z branży nieruchomości, doświadczeni Agenci biura INDAHOUSE.PL Nieruchomości Lepiej, którzy maja wiedzę w obrocie nieruchomościami i przeprowadzili już kilka umów sprzedaży nieruchomości z cudzoziemcami, na każdym etapie będą mogli pomóc każdej ze stron, aby czuła się bezpiecznie i komfortowo.


Autor
Magdalena Potocznik
Anna Rożnowska

Opinie naszych klientów

Należymy do:

Copyrights © INDAHOUSE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.