Księga wieczysta – wszystko co powinieneś wiedzieć.

   

Księga wieczysta – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących domu, mieszkania działki. To `dowód osobisty` nieruchomości. Co zawiera księga wieczysta, jak ją czytać i na co należy zwrócić uwagę?

Czym jest księga wieczysta?
Księga wieczysta (w skrócie KW) to ogólnodostępny dokument, który opisuje stan prawny nieruchomości. Znajdziemy w niej dane dotyczące m.in. właściciela, adresu nieruchomości oraz jej powierzchni i przeznaczenia, zapisy dotyczące służebności, egzekucji komorniczych, a także wierzytelności - hipotek.
Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może się zapoznać z ich treścią. Wszelkich wpisów w nich dokonują sądy rejonowe, dbając o to, aby zapisywać tylko informacje zgodne ze stanem faktycznym. Księgi wieczyste prowadzi się w celu zapewnienia bezpiecznego obrotu nieruchomościami.
Księgi wieczyste objęte są tak zwaną rękojmią wiary publicznej, co między innymi oznacza, że jeśli kupisz mieszkanie od osoby, która jest wpisana do księgi wieczystej jako właściciel, a w rzeczywistości nie jest właścicielem, to i tak transakcja taka jest ważna i nikt ci tego mieszkania nie odbierze.

Czego można dowiedzieć się z księgi wieczystej?
Ma ona cztery działy, z czego pierwszy jest podwójny, oraz okładkę. Znajdują się w nich rubryki i pola uzupełnione o rozmaite informacje. Każda księga wieczysta ma taka sama budowę, niezależnie od tego z  jakim rodzajem nieruchomości będziemy mieć do czynienia – czy to będzie mieszkanie, działka, dom, lokal lub zupełnie inna nieruchomość – budowa księgi pozostaje taka sama.  Każdy z czterech działów odpowiada konkretnemu rodzajowi informacji.

Dział I KW: informacje o nieruchomości
W tym dziale znajdziemy dane, które umożliwiają dokładne oznaczenie nieruchomości, takie jak adres, powierzchnia oraz bardziej szczegółowe: liczbę kondygnacji, pomieszczeń itd. Oprócz tego, z Działu I SP dowiemy się, jakie prawa przysługują nam jako właścicielowi danej nieruchomości, np. czy możemy poruszać się po innych działkach, na jakich zasadach możemy korzystać z parkingów lub placów zabaw oraz jaki będziemy mieli udział w nieruchomości wspólnej.

Dział II KW: informacje o właścicielu lub użytkowniku wieczystym
Z tej części księgi wieczystej dowiemy się kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W przypadku większej liczby właścicieli tutaj znajdą się również dane o wielkości ich udziałów.

Dział III KW: informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości
Ten dział mówi głównie o różnych obciążeniach nieruchomości, takich jak służebności dożywotnie osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu. Jest to dział szczególnie ważny dla nabywców, gdyż tutaj znajdziemy wszystkie informacje o egzekucjach z nieruchomości.

Dział IV KW: informacje o hipotekach
W tym dziale mieszczą się wszelkie wpisy dotyczące hipotek, a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości.
Masz bardziej szczegółowe pytania dotyczące ksiąg wieczystych?
Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

 

Opinie naszych klientów

Należymy do:

Copyrights © INDAHOUSE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.